ERMENEK ÖZELLİKLERİ


5000 yıllık çok eski bir yerleşim alanı oluşu

İlk Hıristiyanlık devri Kaya mezarlarının kaya manastırlarının burada oluşu, Hz. İsa’nın 12. Havarisinden “Barhabas”ın buradan geçmesi.

Roma-Bizans Çağında 10 piskoposluğun bağlı olduğu PİSKOPOSLUK MERKEZİ oluşu (Dekapolis İZAVRİYA)

Karamanoğulları beyliğinin başkenti oluşu-Özgün Beylik mimari eserlerinin Ermenek’te bulunması,

Türk dilini devlet dili ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey‘in Ermenekli oluşu ve türbesinin Ermenek’te (Balkusan Köyün'de) olması,

3.Haçlı ordularının Ermenek’ten geçmesi (Firedik Barbarossa Komutası)

Oğuzların Anadolu’da ilk yerleşim yerinin Ermenek çevresi olması M.S.1015 yılları (Malazgirt 'ten 50-60 yıl önce) Anadolu’nun Türkleşmesinden erken adım atanlar olması,

Orta Asya Oğuz Lehçesinin bozulmadan halen kullanıldığı Orta Asya Türk Geleneğinin halen canlı yaşadığı bölge olması,

Dünyanın en büyük yeraltı nehri ve yeraltı şelalesi Maraspoli'nin Ermenek’te bulunması,

ERİK DERESİ-İLİSU ŞELALESİ (55 m.) (Niyagara 48 m. den yüksek)

ÇOK ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ –BOTANİĞİ

TÜRKİYE ’de KARDELEN ÇİÇEĞİNİN yetiştirilebildiği nadir yerlerden biri oluşu (Dumlugöze köyü: Muzvadı)

Konya Bozkır İsyanı'nı çaıkaran, Delibaş, MEHMET ’in 1924 Ekiminde Ermeneklilerin gayretiyle Ermenek’te yakalanışı ve Ermenek’te TBMM kararı ile idam edilişi - (Cumhuriyet Katkıları)

Nüfusa göre okuma-yazma yüksek tahsilli insan oranı en yüksek bölgesi oluşu,

İlçe dışına en çok insan ihraç eden bölge ve belde oluşu,

Yüzyıllardır çözüm bekleyen, bir türlü çağdaş ölçüde çözülemeyen yolları ...

Dereleri-Pınarları, Ormanları-Bağları (Bahçe) ve mesire yerleri havası ve meyvelerinin nefaseti ile benzersizliği,

Ermenek Barajı ...Dünyanın sayılı barajlarından 256 m.,yükseklik 61.000 m , Su havzası gücü ile...

Türkiye'de Akşehir ve Tarsus’tan sonra elektriğe kavuşan 3.İlçe oluşu 15/09/1934 (birçok ilde dahi henüz Elektrik yokken)

HALKININ ÇALIŞKAN, ÇİLEKEŞ, ZEKİ, MÜCADELECİ-KONUKSEVER-YETENEKLİ VE AYDIN İNSANLARDAN OLUŞMASI...

Ermenek’i ve Ermenekli'yi anlatan, özetleyen özellikler olarak sıralanabilir.