ERMENEK KÖYLERİ İSİM VE ANLAMLARI

PAMUKLU : Köyün eski adı Cenne ‘dir. Köyde Nallıca adı verilen alçak vadide yörenin en güzel pamukları yetiştiği için köye Pamuklu adı verilmiştir.


PINARÖNÜ: Özlüce Köyünün bir mahallesi iken 1934 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün yakınındaki Pınarönü mevkii ve Pınarönü Köprüsünden dolayı köye Pınarönü adı verilmiştir

SARIVADİ : Köy ismini kurulduğu yerdeki vadinin adından almaktadır.

TEPEBAŞI : Köyün eski adı Betlam ve daha sonraları Halimiye olmuşsa da yeni isimler verilirken köyün yüksekçe bir tepenin üzerine kurulmuş olmasından dolayı köye Tepebaşı ismi verilmiştir.

YALINDAL : Köyün eski adı Arnava dır. Görmeli Köyünün güneyindeki dağın yamaçlarında kurulmuştur. Çevresindeki köylere uzak olmasından dolayı köye yalnız başına anlamına gelen Yalındal ismi verilmiştir.

YAYLAPAZARI : Köyün eski adı Zeyvedir. Köyün yayla gibi yeşilliklerle bol sulu arazi üzerinde kurulması ve hafta sonları köylülerin ürettiği ürünlerin satıldığı Pazar kurulması nedeniyle köye Yaylapazarı ismi verilmiştir.

YERBAĞ : Eski adı Güzve olan köyde bol miktarda bağcılık yapıldığı için köye Bağyeri anlamına gelen Yerbağ ismi konulmuştur.

YEŞİLKÖY : Ardıçkaya Köyünün bir mahallesi iken 1960 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün kurulduğu yerin yeşillikler içerisinde olması nedeniyle köye Yeşilköy ismi verilmiştir. Köyün eski adı Gürmün dür.

YUKARIÇAĞLAR : Köyün eski adı Yukarı İzvit dir. Maraspoli Mağarasının yer altı nehrinin bir kolu olan bol sularından ve ve köyün içindeki çağıl çağıl akan çeşmelerinden dolayı köye Yukarı Çağlar adı verilmiştir.

GÖKÇESEKİ : Eski adı İmsi olan köy Çamlıca ile iç içedir. Soğan ve Avar ekilen yerler küçük seki halinde olduğu için ve aşağı derede Göksu ‘nun geçmesinden dolayı köye Gökçeseki ismi verilmiştir.

GÖKÇEKENT : Eski adı Akmanastır olan köyün batısında Bizans devrine ait bir manastır bulunmaktadır. Kuruluş yeri itibarıyla güzel olan köye güzel anlamına gelen Gökçekent adı verilmiştir.

İKİZÇINAR : Köyün eski adı Aşağı İrnebol dur. Köyün ortasında aynı kökten ikiz çıkan çınar ağacından dolayı köye İkizçınar adı verilmiştir.

KATRANLI : Köyün eski adı Dindebol dur. Köyün çevresi sedir (Katran) ağaçlarıyla çevrili olduğu için köye Katranlı ismi verilmiştir.

KAYAÖNÜ : Eski adı Ezvendi olan köy geniş kayalıkların eteğine kurulduğu için köye Kayaönü ismi verilmiştir.

OLUKPINAR : Köyün eski adı Kopoğlu dur. Kopukoluk da denir. Köy isimlerinin değiştirilmesi nedeniyle köye oluktan akan pınar anlamına gelen Olukpınar ismi verilmiştir.

ÇATALBADEM : Eski adı Yukarı İrnebol olan köy, tarihi EİRENEPOLİS şehri yakınlarına kurulmuştur. Bol miktarda badem ağacı bulunmasından ve bademinin meşhur olmasından dolayı ”Çatalbadem” ismi verilmiştir.

ÇAVUŞ : Köy ismini kurulduğu yörenin arazi isminden almaktadır. Çavuş Alanı adı verilen mevkide kurulduğu için köye ” Çavuş” adı verilmiştir.

ESKİCE : Kayaönü ile Çamlıca köylerinin arasında yer alır. Köyün kuruluş tarihi eski olmasından dolayı “ Çoktan beri var olan” anlamında “Eskice” ismi köye verilmiştir.

EVSİN : Köyün eski adı Birse ‘dir. Acele eden ve çabuk iş yapan anlamına gelen “Evsin” ismi köye isim olarak verilmiştir.

ELMAYURDU : Eski adı İznebol olan köyde bol miktarda elma yetiştirilmesinden dolayı köye “Elmayurdu” ismi verilmiştir.

GÖRMELİ : Köyün yakınında bulunan tarihi Görmeli Köprüsünden dolayı köye “Görmeli” ismi verilmiştir. Bir ara köye Üçbölük ismi verilmişse de köy tekrar eski adını almıştır.

AŞAĞI ÇAĞLAR : Köyün eski adı Aşağı İZVİT ‘dir. Ermenek ‘te bulun Maraspoli Mağarasının bir kolu olan suları ve gürül gürül akan buz gibi çeşmeleri yüzünden köye “Aşağı Çağlar“ adı verilmiştir.

BALKUSAN : Köyün eski adı Balkason ‘dur. Karamanoğullarının ilk yerleşme yerlerindendir. Yörenin yayla olması nedeniyle Arıcılık yapılmaktadır. Bundan dolayı da isminin “Balkusan” olduğu söylenir. Bir ara ismi Bağbelen oldu ise de tekrar eski adını almıştır.

BOYALIK : İsmini kurulduğu yöreden almaktadır. Boyalık Köyünün cephesi açık, çevresi ormanlık ve manzarası güzeldir. Köy Boyalık denen mevkide kurulduğu için “Boyalık” adını almıştır.

ÇAMLICA : Eski adı Muhallar olan köyün etrafının Çam ormanlarıyla kaplı olmasından dolayı köye “Çamlıca” ismi verilmiştir.

AĞAÇÇATI : Eski adı Çimene olan köy, bir orman köyüdür. Ağaçlık, Orman arazilerin merkezi bileştiği yer anlamına gelen “ Ağaççatı” isim olarak köye verilmiştir.

ARDIÇKAYA : Köyün eski adı Nadire 'dir. Etrafının yalçın kayalar ve ardıç ormanlarıyla çevrili olmasından dolayı köye “ Ardıçkaya” ismi verilmiştir.

GÜNEYYURT : Kasabanın eski adı Gargara ‘dır. 1953 yılında belediyelik olmuş, Güneye bakan bir vadide kurulduğundan kasabaya Güneyyurt adı verilmiştir.

KAZANCI : Ermenek İlçe Merkezinin karşısındaki güney yamaçlarda kurulmuş olan, Kazancı Ermenek ve çevresindeki eski yerleşim yerlerinden biridir. Kasabanın sınırları içindeki Kazanpınar isminden dolayı ve bu bölgeye ilk yerleşenlerden Kazancı topluluğunun isim hatırası olarak bu kasabaya Kazancı Kasabası ismi verilmiştir.

GÖKTEPE : Kasabanın tarihi çok eskidir. Önceki adı Fariske ‘dir. Kasabanın batısında bulunan 2250 metre yüksekliğinden Göktepeden dolayı Fariske ve Mençek (birleşmesiyle belediye olduktan sonra Göktepe ismini almışlardır.